Indoor golf Academy AnyTime For IndoorGolf, hanteert de volgende huisregels voor haar bezoekers.

Voor de veiligheid neemt u kennis van de huisregels van Indoor golf Academy AnyTime For IndoorGolf. 

 • In de simulators en op de putting green gelden veiligheidsaanwijzingen. 
 • Volg deze stipt op en voorkom schade en/of letsel aan (eigendommen van) derden en u zelf. 
 • AnyTime For IndoorGolf aanvaard geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade en/of letsel.
 • Materialen, waaronder ballen, apparatuur, tee’s etc zijn eigendom van AnyTime For IndoorGolf! 
 • Gebruik ervan tijdens lessen en oefencessies is vanzelfsprekend. Toe-eigening natuurlijk niet. 
 • Voor elke activiteit worden er ballen gebruikt die worden aangeboden door AnyTime For IndoorGolf. 
 • Het is strikt verboden om eigen ballen te gebruiken.
 • Geboekte lessen kunnen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de les zonder kosten worden geannuleerd. 
 • Bij afzegging binnen 48 uur voor aanvang van de les is het lesgeld verschuldigd.
 • Bezoekers van AnyTime For IndoorGolf nemen de in de golfsport gebruikelijke etiquetteregels in acht, Deze gelden zowel in de simulators als op de putting green.
 • Het is niet toegestaan om met stalen golfspikes het gehele pand te betreden.
 • Tijdens de oefenactiviteit is het niet toegestaan om met meer dan 6 personen zich te bevinden in de golfstudio.(mits u dit heeft besproken met de lesgever)
 • Elk niet spelende speler dient plaats te nemen op de zitplaatsen in de studio, Dit om gevaar te voorkomen.
 • Het is niet toegestaan om buiten de simulators of puttinggreen een swingbeweging te maken, of een bal te slaan.
 • Mocht u te vroeg zijn gearriveerd voor uw les of oefensessie, dan verzoeken wij u om plaats te nemen in onze zithoek om ervoor te zorgen dat andere klanten geen last kunnen hebben van teveel activiteit in de ruimte.
 • U bent ten alle tijden verplicht de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
 • Dank u wel uw het begrip.